Regulamin

 1. Zapisania się na wizytę można dokonać poprzez kontakt telefoniczny pod nr telefonu 693 661 321
 2. Na pierwszą konsultację z Fizjoterapeutą, Pacjent powinien przynieść ze sobą aktualną dokumentację
  medyczną, dotyczącą bieżącego problemu np. kartę choroby, wypis ze szpitala, wyniki badań obrazowych
  (RTG, USG, MRI, CT) czy laboratoryjnych.
 3. Na pierwszej wizycie prosimy o wypełnienie niezbędnych formalności tj.
  a. Formularza osobowego wraz ze zgodą RODO
  b. Zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych
  c. Oświadczenia o udostępnianiu informacji o stanie zdrowia oraz kopii dokumentacji medycznej osobom trzecim.
  Zgodnie z art. 24 ust.1 Ustawy z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, na fizjoterapeutach udzielających świadczeń zdrowotnych nałożony jest obowiązek prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.
 4. Na każdą kolejną wizytę należy przyjść punktualnie. W przypadku spóźnienia się Pacjenta, wizyta może ulec skróceniu lub nawet odwołaniu, jeśli czas spóźnienia był na tyle długi, iż uniemożliwił pełne i profesjonalne
  wykonanie usługi.
 5. Na wizytę Pacjent przychodzi w wygodnym, niekrępującym ruchy stroju lub przynosi go ze sobą i przebiera się na miejscu (preferowane krótkie, sportowe spodenki). Dotyczy to również sportowego obuwia na zmianę.
 6. Wizytę można odwołać lub przełożyć najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wizytą (tj. 24 godziny przed umówionym terminem) przy czym wizyty następujące po świętach lub dniach wolnych od pracy należy odwołać ostatniego dnia roboczego, który je poprzedza.
 7. W przypadku odwołania wizyty później lub nieprzybycia na nią, przed zapisaniem się na kolejną wizytę, Pacjent dokonuje przedpłaty w wysokości 100% ceny usługi, a potwierdzenie wykonania przelewu przesyła na adres mailowy gabinetu.
 8. W gabinecie akceptowana jest płatność gotówką oraz kartą płatniczą.
 9. W uzasadnionych przypadkach usługi mogą być udzielane w domu Pacjenta.